Regga dig här!

Här kan du registrera dig för att bli medlem i Cykeljuntan.

Det kostar 200 kronor per kalenderår, och du får tillgång till verkstaden samt vara med och bestämma på våra medlemsmöten. Du kan läsa mer om medlemskapet och föreningen på vår webbplats.


För att kunna administrera ditt medlemskap behöver vi samla in ovanstående uppgifter om dig. Uppgifter som kan kopplas till dig kommer endast att användas för att kontakta dig i frågor som rör föreningen. Vi lagrar detta så länge som du är registrerad som medlem. Du kan när som helst begära ut uppgifterna eller be att få dem ändrade. När du avslutar ditt medlemskap raderar vi dina uppgifter. Det är föreningens styrelse som ansvarar för medlemsregistret. Hör av dig till kontakt@cykeljuntan.nu om du har några frågor.

To manage your membership we need to collect the information above. It will only be used to contact you in matters regarding the association, and we only store it for as long as you remain as a member. You can at any time request to see the information or get it changed. We delete all your information as soon as your membership ends. The board is responsible for maintaining the membership registry. Contact us at kontakt@cykeljuntan.nu if you have any question.